ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden van Het Houtlokael zijn van toepassing op elk aanbod van Het Houtlokael en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Het Houtlokael en de klant. Door te bestellen en het vakje bij de bestelling aan te vinken, accepteer je de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Het Houtlokael, nadat je de mogelijkheid hebt gehad de voorwaarden te downloaden en door te nemen. Het Houtlokael behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tot stand te komen koopovereenkomst zijn altijd de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing. 

Het Houtlokael is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56419600.
BTW nummer: NL128667527B01
Kennemerstraatweg 87b
1814 GD Alkmaar

Bezoekadres werkplaats: 
Het Houtlokael
Edisonweg 10 
1821 BN Akmaar

1.    Totstandkoming van de overeenkomst
De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door klant een bestelling bij Het Houtlokael wordt geplaatst en deze bestelling door Het Houtlokael digitaal wordt bevestigd (orderbevestiging per e-mail).

2.    Prijzen en kosten
De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk- en zetfouten is Het Houtlokael niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

3.    Verzendkosten
Het Houtlokael brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening. De verzendkosten worden automatisch toegevoegd tijdens de checkout.
Nederland: € 4,95 per bestelling. Bestellingen vanaf €100,00 worden gratis verzonden.
Belgie €5,95 en Duitsland € 6,95 per bestelling. 

4.    Betaling
U kunt betalen via iDEAL, Bancontact, Paypal of creditcard. Betalingsverkeer loopt via Mollie, daarom dient u hen als begunstigde te zien bij het betaalproces. Het Houtlokael levert het artikel, nadat de betaling  is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat de betaling aan Het Houtlokael is voltooid.  Op weekenddagen geldt de eerstvolgende werkdag als eerste dag van de levertermijn.

5.    Levering 
Het Houtlokael verstuurt  pakketten via PostNL. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u direct een orderbevestiging per e-mail. Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig zijn neemt Het Houtlokael binnen 2 werkdagen contact met u op.  Zodra Het Houtlokael de betaling heeft ontvangen, gaat Het Houtlokael de bestelde producten produceren. Het Houtlokael biedt de bestelde artikelen binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling aan bij PostNL. Wij streven hierbij altijd naar een zo spoedig mogelijke levering. Indien de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvangt u het geld binnen 30 dagen terug op uw rekening. Dit geldt niet als de partijen onderling een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
Het Houtlokael is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u vóór opening contact opnemen met Het Houtlokael. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6.    Productaansprakelijkheid
Het Houtlokael is de producent van de te leveren artikelen en als zodanig aansprakelijk voor gebreken in de producten. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dient u Het Houtlokael hierover direct in te lichten.

7.    Retourneren & Ruilen.

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen door contact op te nemen via info@hethoutlokael of telefoon 06 51 62 62 43. Of middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.  Als het product in goede orde is ontvangen door Het Houtlokael, begint een periode van 14 dagen waarin Het Houtlokael verplicht is het aankoopbedrag terug te betalen. Afhankelijk van de aard van het retour worden de verzendkosten vergoed.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

N.B.  Als er geen sprake van een incorrecte levering,  schade of defect aan het product, dan zijn de verzendkosten voor de klant.  Omdat de producten gepersonaliseerd worden geproduceerd is kosteloos retourneren alleen mogelijk wanneer er sprake is van schade veroorzaakt door de vervoerder of Het Houtlokael, of  wanneer de bestelling niet correct is verwerkt door het Houtlokael.  Retourzendingen dienen vooraf via e-mail (info@hethoutlokael.nl) kenbaar gemaakt te worden.
Vermeld in de e-mail in ieder geval:
- naam
- ordernummer 
- product
- reden van retour

Wanneer er inderdaad sprake is van een fout van het Houtlokael, dan ontvangt u een retourlabel per e-mail. Dit label kunt u binnen vijf dagen gebruiken om de bestelling retour te sturen via een PostNL afleverpunt. Na ontvangst van het foutieve product door het Houtlokael, zal het Houtlokael de klant binnen zeven werkdagen een nieuw product sturen.

8.    Overmacht
Het Houtlokael is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Het Houtlokael en transportstagnatie.

9.    Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Het Houtlokael (www.hethoutlokael.nl) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Houtlokael te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijke beschermd. Het Houtlokael is auteursrechthebbende.

10.   Klachten & Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@hethoutlokael.nl.  Leidt dit niet tot een oplossing,  dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/.  Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

11.    Privacy 
Het Houtlokael vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Het Houtlokael gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits niet noodzakelijk voor de  betaling van transacties en bezorging van de bestelling.

12.    Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

Alkmaar, december 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden van Het Houtlokael zijn van toepassing op elk aanbod van Het Houtlokael en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Het Houtlokael en de klant. Door te bestellen en het vakje bij de bestelling aan te vinken, accepteer je de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Het Houtlokael, nadat je de mogelijkheid hebt gehad de voorwaarden te downloaden en door te nemen. Het Houtlokael behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tot stand te komen koopovereenkomst zijn altijd de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing.

Het Houtlokael is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56419600.
BTW nummer: NL128667527B01
Kennemerstraatweg 87b
1814 GD Alkmaar

Bezoekadres werkplaats:
Het Houtlokael
Koelmalaan 310 (achterzijde)
1813 JE Akmaar

1. Totstandkoming van de overeenkomst
De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door klant een bestelling bij Het Houtlokael wordt geplaatst en deze bestelling door Het Houtlokael digitaal wordt bevestigd (orderbevestiging per e-mail).

2. Prijzen en kosten
De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk- en zetfouten is Het Houtlokael niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

3. Verzendkosten
Het Houtlokael brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening. De verzendkosten worden automatisch toegevoegd tijdens de check out.
Nederland: € 5,95 per bestelling. Bestellingen boven de €70,00 worden gratis verzonden.
Belgie en Duitsland : € 6,95 per bestelling. Bestellingen boven de €70,00 worden gratis verzonden.

4. Betaling
U kunt betalen via iDEAL, Bancontact, Paypal of creditcard. Betalingsverkeer loopt via Mollie, daarom dient u hen als begunstigde te zien bij het betaalproces. Het Houtlokael levert het artikel, nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat Het Houtlokael de betaling heeft ontvangen. Op weekenddagen geldt de eerstvolgende werkdag als eerste dag van de levertermijn.

5. Levering
Het Houtlokael verstuurt pakketten via MyParcel. Na ontvangst van de bestelling ontvangt u direct een orderbevestiging per mail. Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig zijn neemt Het Houtlokael binnen 2 werkdagen contact met u op. Zodra Het Houtlokael de betaling heeft ontvangen, gaat Het Houtlokael de bestelde producten produceren. Het Houtlokael biedt de bestelde artikelen binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling aan bij MyParcel. Wij streven hierbij altijd naar een zo spoedig mogelijke levering. Indien de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvangt u het geld binnen 30 dagen terug op uw rekening. Dit geldt niet als de partijen onderling een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
Het Houtlokael is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u vóór opening contact opnemen met Het Houtlokael. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6. Productaansprakelijkheid
Het Houtlokael is de producent van de te leveren artikelen en als zodanig aansprakelijk voor gebreken in de producten. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dient u Het Houtlokael hierover direct in te lichten.

7. Retourneren & Ruilen.
Als consument heeft u het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Is er echter geen sprake van een incorrecte levering, schade of defect aan het product, dan zijn de verzendkosten voor de klant. Omdat de producten gepersonaliseerd worden geproduceerd is kosteloos retourneren alleen mogelijk wanneer er sprake is van schade veroorzaakt door Het Houtlokael, of wanneer de bestelling niet correct is verwerkt door het Houtlokael. Retourzendingen dienen vooraf via e-mail (info@hethoutlokael.nl) kenbaar gemaakt te worden.
Vermeld in de e-mail in ieder geval:
- naam
- ordernummer
- product
- reden van retour

Wanneer er inderdaad sprake is van een fout van het Houtlokael, dan ontvangt u een retourlabel per e-mail. Dit label kunt u binnen vijf dagen gebruiken om de bestelling retour te sturen via een PostNL afleverpunt. Na ontvangst van het foutieve product door het Houtlokael, zal het Houtlokael de klant binnen zeven werkdagen een nieuw product sturen.

8. Overmacht
Het Houtlokael is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Het Houtlokael en transportstagnatie.

9. Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Het Houtlokael (www.hethoutlokael.nl) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Houtlokael te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijke beschermd. Het Houtlokael is auteursrechthebbende.

10. Klachten
Het Houtlokael streeft naar tevreden klanten. Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan graag een e-mail sturen aan info@hethoutlokael.nl. Wij zullen dan in overleg op zoek gaan naar een juiste oplossing.

11. Privacy
Het Houtlokael vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Het Houtlokael gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits niet noodzakelijk voor de betaling van transacties en bezorging van de bestelling.

12. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

Alkmaar, november 2017(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 Het Houtlokael | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel